divendres, 24 d’abril de 2015

GUERRA DE DIFERENCIALS: PERQUÈ LA BANCA NECESSITA CONCEDIR MÉS HIPOTEQUES?

desde començaments d'any els bancs s'han embrancat en una guerra per tenir la hipoteca més barata del mercat. tant és així, que algunes entitats ja ofereixen un diferencial de l'1%, cosa que no passava des del 2011. aquestes polítiques responen a una necessitat de la banca per tornar a augmentar els ingressos pels interessos de les hipoteques. en l'actualitat, el saldo hipotecari està caient i seguirà fent-ho en els pròxims mesos si no és que els bancs trepitgin l'accelerador en la concessió de préstecs hipotecaris, cosa molt difícil

El saldo actual d'hipoteques en els balanços dels bancs puja a 565.520 milions d'euros, uns nivells que no es veien des de fa set anys, segons dades del banc d'espanya. el saldo màxim es va registrar al desembre de 2010, amb 620.433.000 d'euros. dit d'una altra manera, la banca ha perdut gairebé 55.000 milions de saldos als de cobrar interessos.

saldo-vivo-hipotecario

aquesta caiguda del saldo viu hipotecari respon a dos factors: a una menor concessió d'hipoteques noves ja que les que es van prestar a l'època del boom comencen a amortitzar més ràpidament, a causa de la fórmula d'amortització (conegut com a préstec francès), tal com subratlla juan Villén, responsable d'idealista hipoteques. explica que amb aquest tipus d'hipoteca al principi es paguen molts interessos i s'amortitza molt poc capital, per això aquells préstecs que es van concedir en els anys de bonança ara comencen a amortitzar capital, i cada vegada ho faran més ràpid i això ho estan començant a notar els bancs

a més, Villén afegeix que l'euribor està en mínims històrics, de manera que molts hipotecats paguen una quota menor al mes encara que amortitzen el mateix capital. si el que es vol és reduir els interessos totals a pagar, l'expert recomana reduir el termini, en lloc de la quota. "Aconsello reduir el termini si és possible mantenir la quota perquè acabaràs pagant menys interessos al llarg de la vida de la hipoteca", afegeix. a continuació detallem què és cada cosa:

1. reduir la quota mensual ens convé si ens costa arribar a final de mes o volem anar una mica més esplaiats per gaudir dels nostres diners a curt termini, o simplement per estalviar

2. reduir termini o els anys que li queden a la nostra hipoteca ens convé si no ens importa seguir pagant el mateix cada mes. així aconseguim pagar una xifra total al final de la vida de la hipoteca més baixa ja que, a menys temps, menors seran els interessos totals.

El peix que es mossega la cua
el saldo viu hipotecari en els balanços dels bancs seguirà caient en els pròxims mesos, amb la consegüent reducció dels ingressos pels interessos procedents de les hipoteques, tal com recorda juan Villén. "Els ingressos pels interessos de les hipoteques van a anar a la baixa perquè es van a calcular sobre menys saldo total, i el nou volum formalitzat no està sent capaç de compensar aquesta sagnia". així, els bancs comencen a tenir més pressió per prestar hipoteques, per aquest motiu els diferencials siguin cada vegada més baixos. però, es topen amb una realitat: per molt baixos que siguin els diferencials poques persones accedeixen a una hipoteca a causa dels estrictes criteris de risc

capital-prestado-hipotecas-nuevas3

ante la elevada morosidad hipotecaria y la débil economía doméstica, los bancos siguen manteniendo unos criterios de concesión de hipotecas muy estrictos, como prestar sólo a personas con determinados ingresos o con determinado puesto de trabajo. de este modo, sólo unos pocos son los elegidos para comprar una vivienda con financiación bancaria.

Juan Villén señala que la banca aún no está preparada para abrir el grifo hipotecario a más potenciales demandantes de vivienda. la necesidad de captar hipotecas está ahí pero va a ser más imperiosa en los próximos meses. una necesidad que no se va a ver materializada en grandes cantidades. “este año se concederán sin duda más hipotecas que en 2014, pero tampoco debemos esperar un fuerte crecimiento, ni desde luego volver a los volúmenes de los años de la burbuja”, concluye Villén.

Font de la notícia: Idealista

Immobiliària Finques Colomé

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada