dimarts, 13 de gener de 2015

Assegurances, notaris... les despeses encareixen la hipoteca fins a un 27%

La hipoteca és la decisió econòmica més important que afronta una família al llarg de tota la seva vida. En diners destinats a la compra de l'habitatge en si mateixa se li uneix el que s'emporta la banca en forma de comissions, interessos i possibles multes per demores o impagaments.

Segons l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (Adicae), l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats encareix la compra d'habitatge, com a màxim, en més d'un 11%. Assegurances, notaris i comissions d'obertura són altres de les principals despeses que han d'afrontar els consumidors en el moment en que decideixen adquirir un habitatge.

Adicae ha realitzat un treball de camp basant-se en visites a sucursals de bancs a Madrid i València, de dades extretes de les pàgines web dels principals bancs i de les fitxes d'informació precontractual d'hipoteques que algunes entitats financeres tenen incloses a les seves pàgines web. En total han estat deu les entitats bancàries analitzades, representatives del sistema financer espanyol.

Així, s'han tingut en compte les despeses derivades de les comissions d'obertura de préstecs hipotecaris, assegurances de la llar, de vida o d'amortització del préstec, taxacions, notaries, gestories, registre de la propietat i Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats . El resultat és que el percentatge d'encariment causat per aquest tipus de despeses oscil·la entre el 21,76% i el 32,51%, i la mitjana del percentatge d'encariment del 26,83%.

Sense contractar les assegurances -que no són obligatoris per llei-, aquest percentatge es reduiria. Moltes entitats financeres ofereixen una assegurança com a producte vinculat per 'abaratir' el cost de la hipoteca. No obstant això, segons les dades d'Adicae, no sempre és així.

Alguns casos concrets

Per exemple, en la negociació amb Ibercaja, l'entitat va oferir una assegurança de vida i un altre de la llar que rebaixaven el diferencial en un 0,10% cada un, cosa que només rebaixava la hipoteca en 60 euros anuals en cada cas. Amb una prima anual de 177,33 euros, l'assegurança de vida s'encaria la hipoteca en 117,33 euros a l'any. El mateix passava amb l'assegurança de la llar, que tenia una prima anual de 242 euros, augmentant el cost de la hipoteca en 182 euros a l'any.

En el cas de Bankinter l'assegurança de la llar ofert rebaixava el diferencial en 0.25 punts. L'estalvi només era de 148.2 euros a l'any pel que, tenint en compte que la prima de l'assegurança ascendia a 224,39 euros, la hipoteca s'acabava encarint a 76,19 euros a l'any.

Banc Sabadell, per la seva banda, va oferir una rebaixa de 0,1 punts si es contractava una assegurança de la llar. La quota de la hipoteca solament es rebaixava a 72 euros anuals però, amb una prima anual de 229,90 euros, el cost anual augmentava en 157,90 euros.

Finalment, Abanca oferir una assegurança de vida i un altre de la llar que baixaven els diferencials en 0.20 punts percentuals cada un, cosa que només rebaixava la hipoteca en 132 euros. Però l'assegurança de vida tenia una prima anual de 184 euros i el de la llar 162, de manera que la hipoteca s'acabava encarint a 52 i 30 euros respectivament. També cal tenir en compte l'assegurança de protecció de pagaments ofert pel banc, que atorga una reducció del diferencial de 0.20 punts percentuals: 132 euros d'estalvi que, amb una prima anual de 334,2 euros encareix la hipoteca en 202,2 euros cada any.

Font de la noticia: 20minutos.es, 07 de enero

Immobiliària Girona - Finques Colomé

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada